History Taking and Physical Examination

Course

History Taking and Physical Examination

ECTS

6.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P29/S25/PKL81

Course performers

prof. dr. sc. Željko Krznarić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Željko Reiner, Nastavnik
akademik Davor Miličić, Nastavnik
doc. dr. sc. Krsto Dawidowsky, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Radovan Radonić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Željko Kaštelan, Nastavnik
doc. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek, Nastavnik
prof. dr. sc. Radovan Vrhovac, Nastavnik
prof. dr. sc. Drago Prgomet, Nastavnik
doc. dr. sc. Zlatko Giljević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Sanja Popović-Grle, Nastavnik
doc. dr. sc. Marko Jakopović, Nastavnik
dr. sc. Zdravko Mitrović, Nastavnik
prof. dr. sc. Stjepko Pleština, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Martina Lovrić-Benčić, Nastavnik
doc. dr. sc. Boško Skorić, Nastavnik
prof. dr. sc. Anton Šmalcelj, Nastavnik
prof. dr. sc. Bojan Jelaković, Nastavnik
dr. sc. Živka Dika, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Maja Strozzi, Nastavnik
doc. dr. sc. Joško Bulum, Nastavnik
mr. sc. Gorazd Poje, Nastavnik
Marija Crnčević Urek, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, Nastavnik
doc. dr. sc. Silvija Čuković-Čavka, Nastavnik
doc. dr. sc. Mirjana Kalauz, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nadan Rustemović, Nastavnik
Katarina Blažina, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ljiljana Banfić, Nastavnik
doc. dr. sc. Maja Čikeš, Nastavnik
Domina Kekez, dr. med., Nastavnik
Branimir Ivan Šepec, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Davor Mijatović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Dinko Stančić-Rokotov, Nastavnik
dr. sc. Goran Augustin, Nastavnik
Josip Ljevak, Nastavnik
prof. dr. sc. Igor Aurer, Nastavnik
prof. dr. sc. Nada Čikeš, Nastavnik
prof. dr. sc. Igor Francetić, Nastavnik
prof. dr. sc. Vladimir Gašparović, Nastavnik
Petra Nimac Kozina, Nastavnik
dr. sc. Petar Kes, Nastavnik
Anamarija Veselić, pred., Nastavnik
Andreja Starčević, Nastavnik
Mario Sičaja, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić-Renar, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Kuliš, Nastavnik
doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, Nastavnik
prof. dr. sc. Boris Vucelić, Nastavnik
Dražen Belina, dr. med., Nastavnik
Sanda Smuđ Orehovec, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivan Gornik, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Darko Kaštelan, Nastavnik
doc. dr. sc. Robert Likić, Nastavnik
Hrvoje Kisić, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Iveta Šimić, Nastavnik
Melanie- Ivana Čulo, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Nadira Duraković, Nastavnik
doc. dr. sc. Tina Dušek, Nastavnik
dr. sc. Ivan Pećin, Nastavnik
dr. sc. Josip Batinić, Nastavnik
dr. sc. Luka Bielen, Nastavnik
dr. sc. Ana Boban, Nastavnik
doc. dr. sc. Marko Brinar, Nastavnik
dr. sc. Miroslav Mayer, Nastavnik
Marija Bakula, dr. med., Nastavnik
Mario Udovičić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Ana Gudelj Gračanin, Nastavnik
dr. sc. Miroslav Tišljar, Nastavnik
doc. dr. sc. Nikolina Bašić-Jukić, Nastavnik
doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender, Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Šeparović Hanževački, Nastavnik
dr. sc. Karlo Golubić, Nastavnik
dr. sc. Mislav Puljević, Nastavnik
dr. sc. Jure Samardžić, Nastavnik
prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak, Nastavnik
prof. dr. sc. Jasenka Markeljević, Nastavnik
doc. dr. sc. Krešimir Bulić, Nastavnik
dr. sc. Ivan Dobrić, Nastavnik
dr. sc. Hrvoje Silovski, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Meštrović, Nastavnik
dr. sc. Marko Bogović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Anko Antabak, Nastavnik
Emil Kinda, dr. med., Nastavnik
Tihomir Kekez, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Tonisav Antoljak, Nastavnik
Stanko Ćavar, Nastavnik
Ognjan Deban, Nastavnik
Mladen Duduković, Nastavnik
Anto Dujmović, Nastavnik
Damir Halužan, Nastavnik
Petar Matošević, Nastavnik
Igor Petrović, Nastavnik
Suzana Sršen-Medančić, Nastavnik
Irena Šnajdar, Nastavnik
Tomislav Žigman, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, Nastavnik
prof. dr. sc. Maja Relja, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marija Žagar, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ervina Bilić, Nastavnik
doc. dr. sc. Mario Habek, Nastavnik
doc. dr. sc. Darija Mahović Lakušić, Nastavnik
doc. dr. sc. Branko Malojčić, Nastavnik
doc. dr. sc. Željka Petelin Gadže, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Damir Petravić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Srđana Telarović, Nastavnik
doc. dr. sc. Marina Boban, Nastavnik
doc. dr. sc. Nataša Klepac, Nastavnik
Ivana Zadro, dr. med., Nastavnik
Barbara Barun, dr. med., Nastavnik
Tereza Gabelić, Nastavnik
Magdalena Krbot Skorić, Nastavnik
mr. sc. Ivan Bilić, Nastavnik
Tanja Badovinac Črnjević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Sanja Propadalo-Hajnšek, Nastavnik
Lana Kovač Bilić, dr. med., Nastavnik
Marcel Marjanović Kavanagh, Nastavnik
Juraj Lukinović, dr. med., Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)