History Taking and Physical Examination

Course

History Taking and Physical Examination

ECTS

6.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P29/S25/PKL81

Course performers

prof. dr. sc. Željko Krznarić, Voditelj predmeta
Goran Pavlek, dr. med., Nastavnik
Nikola Blažević, Nastavnik
Nediljko Šućur, pred., Nastavnik
Helena Šarac, dr. med., Nastavnik
Vladimir Miletić, Nastavnik
Vedran Cesarec, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Mateja Janković Makek, Nastavnik
Katarina Starčević, Nastavnik
Marcel Marjanović Kavanagh, dr. med., Nastavnik
Juraj Lukinović, dr. med., Nastavnik
Lana Kovač Bilić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Sanja Propadalo-Hajnšek, Nastavnik
Tanja Badovinac Črnjević, Nastavnik
dr. sc. Ivan Bilić, Nastavnik
Magdalena Krbot Skorić, Nastavnik
dr. sc. Tereza Gabelić, Nastavnik
dr. sc. Barbara Barun, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivana Zadro, Nastavnik
doc. dr. sc. Nataša Klepac, Nastavnik
doc. dr. sc. Marina Boban, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Srđana Telarović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Damir Petravić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Branko Malojčić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ervina Bilić, Nastavnik
doc. dr. sc. Mario Habek, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Darija Mahović Lakušić, Nastavnik
prof. dr. sc. Maja Relja, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marija Žagar, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, Nastavnik
Tomislav Žigman, dr. med., Nastavnik
Irena Šnajdar, dr. med., Nastavnik
Suzana Sršen-Medančić, Nastavnik
dr. sc. Igor Petrović, Nastavnik
dr. sc. Petar Matošević, Nastavnik
Damir Halužan, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Anto Dujmović, Nastavnik
Ognjan Deban, Nastavnik
Mladen Duduković, Nastavnik
Stanko Ćavar, Nastavnik
dr. sc. Tonisav Antoljak, Nastavnik
Tihomir Kekez, dr. med., Nastavnik
Emil Kinda, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Tomislav Meštrović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Anko Antabak, Nastavnik
dr. sc. Marko Bogović, Nastavnik
doc. dr. sc. Hrvoje Silovski, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivan Dobrić, Nastavnik
doc. dr. sc. Krešimir Bulić, Nastavnik
prof. dr. sc. Jasenka Markeljević, Nastavnik
prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak, Nastavnik
dr. sc. Jure Samardžić, Nastavnik
dr. sc. Mislav Puljević, Nastavnik
dr. sc. Karlo Golubić, Nastavnik
doc. dr. sc. Nikolina Bašić-Jukić, Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Šeparović Hanževački, Nastavnik
doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender, Nastavnik
dr. sc. Miroslav Tišljar, Nastavnik
dr. sc. Ana Gudelj Gračanin, Nastavnik
Mario Udovičić, dr. med., Nastavnik
Marija Bakula, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Miroslav Mayer, Nastavnik
doc. dr. sc. Marko Brinar, Nastavnik
doc. dr. sc. Ana Boban, Nastavnik
dr. sc. Luka Bielen, Nastavnik
dr. sc. Josip Batinić, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivan Pećin, Nastavnik
doc. dr. sc. Tina Dušek, Nastavnik
doc. dr. sc. Nadira Duraković, Nastavnik
Melanie- Ivana Čulo, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Iveta Merčep, Nastavnik
Hrvoje Kisić, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Robert Likić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Darko Kaštelan, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivan Gornik, Nastavnik
Sanda Smuđ Orehovec, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Boris Vucelić, Nastavnik
Dražen Belina, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Kuliš, Nastavnik
dr. sc. Mario Sičaja, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić-Renar, Nastavnik
Andreja Starčević, Nastavnik
Anamarija Veselić, pred., Nastavnik
prof. dr. sc. Petar Kes, Nastavnik
Petra Nimac Kozina, Nastavnik
prof. dr. sc. Vladimir Gašparović, Nastavnik
prof. dr. sc. Igor Aurer, Nastavnik
prof. dr. sc. Nada Čikeš, Nastavnik
prof. dr. sc. Igor Francetić, Nastavnik
Josip Ljevak, Nastavnik
prof. dr. sc. Dinko Stančić-Rokotov, Nastavnik
doc. dr. sc. Goran Augustin, Nastavnik
Branimir Ivan Šepec, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Davor Mijatović, Nastavnik
Domina Kekez, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Maja Čikeš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ljiljana Banfić, Nastavnik
prof. dr. sc. Nadan Rustemović, Nastavnik
Katarina Blažina, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Mirjana Kalauz, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki, Nastavnik
doc. dr. sc. Silvija Čuković-Čavka, Nastavnik
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, Nastavnik
mr. sc. Gorazd Poje, Nastavnik
Marija Crnčević Urek, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Joško Bulum, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Maja Strozzi, Nastavnik
doc. dr. sc. Živka Dika, Nastavnik
prof. dr. sc. Bojan Jelaković, Nastavnik
prof. dr. sc. Anton Šmalcelj, Nastavnik
prof. dr. sc. Martina Lovrić Benčić, Nastavnik
doc. dr. sc. Boško Skorić, Nastavnik
dr. sc. Zdravko Mitrović, Nastavnik
prof. dr. sc. Stjepko Pleština, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marko Jakopović, Nastavnik
doc. dr. sc. Zlatko Giljević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Sanja Popović-Grle, Nastavnik
prof. dr. sc. Drago Prgomet, Nastavnik
prof. dr. sc. Radovan Vrhovac, Nastavnik
prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek, Nastavnik
prof. dr. sc. Željko Kaštelan, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Radovan Radonić, Nastavnik
doc. dr. sc. Krsto Dawidowsky, Nastavnik
akademik Davor Miličić, Nastavnik
prof. dr. sc. Željko Reiner, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)

Course plan