History Taking and Physical Examination

Course

History Taking and Physical Examination

ECTS

6.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P29/S25/PKL81

Course performers

prof. dr. sc. Željko Krznarić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Željko Reiner, Nastavnik
akademik Davor Miličić, Nastavnik
doc. dr. sc. Krsto Dawidowsky, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Radovan Radonić, Nastavnik
prof. dr. sc. Željko Kaštelan, Nastavnik
prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek, Nastavnik
prof. dr. sc. Radovan Vrhovac, Nastavnik
prof. dr. sc. Drago Prgomet, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zlatko Giljević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Sanja Popović-Grle, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marko Jakopović, Nastavnik
Zdravko Mitrović, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Stjepko Pleština, Nastavnik
prof. dr. sc. Martina Lovrić Benčić, Nastavnik
doc. dr. sc. Boško Skorić, Nastavnik
prof. dr. sc. Anton Šmalcelj, Nastavnik
prof. dr. sc. Bojan Jelaković, Nastavnik
doc. dr. sc. Živka Dika, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Maja Strozzi, Nastavnik
doc. dr. sc. Joško Bulum, Nastavnik
mr. sc. Gorazd Poje, Nastavnik
Marija Crnčević Urek, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, Nastavnik
doc. dr. sc. Silvija Čuković-Čavka, Nastavnik
doc. dr. sc. Mirjana Kalauz, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki, Nastavnik
prof. dr. sc. Nadan Rustemović, Nastavnik
Katarina Blažina, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ljiljana Banfić, Nastavnik
doc. dr. sc. Maja Čikeš, Nastavnik
Domina Kekez, dr. med., Nastavnik
Branimir Ivan Šepec, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Davor Mijatović, Nastavnik
prof. dr. sc. Dinko Stančić-Rokotov, Nastavnik
doc. dr. sc. Goran Augustin, Nastavnik
Josip Ljevak, Nastavnik
prof. dr. sc. Igor Aurer, Nastavnik
prof. dr. sc. Nada Čikeš, Nastavnik
prof. dr. sc. Igor Francetić, Nastavnik
prof. dr. sc. Vladimir Gašparović, Nastavnik
Petra Nimac Kozina, Nastavnik
prof. dr. sc. Petar Kes, Nastavnik
Anamarija Veselić, pred., Nastavnik
Andreja Starčević, Nastavnik
dr. sc. Mario Sičaja, Nastavnik
dr. sc. Ivana Pavlić-Renar, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Kuliš, Nastavnik
doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, Nastavnik
prof. dr. sc. Boris Vucelić, Nastavnik
Dražen Belina, dr. med., Nastavnik
Sanda Smuđ Orehovec, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivan Gornik, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Darko Kaštelan, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Robert Likić, Nastavnik
Hrvoje Kisić, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Iveta Merčep, Nastavnik
Melanie- Ivana Čulo, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Nadira Duraković, Nastavnik
doc. dr. sc. Tina Dušek, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivan Pećin, Nastavnik
dr. sc. Josip Batinić, Nastavnik
dr. sc. Luka Bielen, Nastavnik
doc. dr. sc. Ana Boban, Nastavnik
doc. dr. sc. Marko Brinar, Nastavnik
doc. dr. sc. Miroslav Mayer, Nastavnik
Marija Bakula, dr. med., Nastavnik
Mario Udovičić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Ana Gudelj Gračanin, Nastavnik
dr. sc. Miroslav Tišljar, Nastavnik
doc. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić, Nastavnik
doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender, Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Šeparović Hanževački, Nastavnik
dr. sc. Karlo Golubić, Nastavnik
dr. sc. Mislav Puljević, Nastavnik
dr. sc. Jure Samardžić, Nastavnik
prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak, Nastavnik
prof. dr. sc. Jasenka Markeljević, Nastavnik
doc. dr. sc. Krešimir Bulić, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivan Dobrić, Nastavnik
doc. dr. sc. Hrvoje Silovski, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Meštrović, Nastavnik
dr. sc. Marko Bogović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Anko Antabak, Nastavnik
Emil Kinda, dr. med., Nastavnik
Tihomir Kekez, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Tonisav Antoljak, Nastavnik
Stanko Ćavar, dr. med., Nastavnik
Ognjan Deban, Nastavnik
Mladen Duduković, Nastavnik
dr. sc. Anto Dujmović, Nastavnik
Damir Halužan, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Petar Matošević, Nastavnik
dr. sc. Igor Petrović, Nastavnik
Suzana Sršen-Medančić, Nastavnik
Irena Šnajdar, dr. med., Nastavnik
Tomislav Žigman, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, Nastavnik
prof. dr. sc. Maja Relja, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marija Žagar, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ervina Bilić, Nastavnik
doc. dr. sc. Mario Habek, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Darija Mahović Lakušić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Branko Malojčić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Damir Petravić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Srđana Telarović, Nastavnik
doc. dr. sc. Marina Boban, Nastavnik
doc. dr. sc. Nataša Klepac, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivana Zadro, Nastavnik
dr. sc. Barbara Barun, Nastavnik
dr. sc. Tereza Gabelić, Nastavnik
Magdalena Krbot Skorić, Nastavnik
dr. sc. Ivan Bilić, Nastavnik
Tanja Badovinac Črnjević, Nastavnik
dr. sc. Sanja Propadalo-Hajnšek, Nastavnik
Lana Kovač Bilić, dr. med., Nastavnik
Marcel Marjanović Kavanagh, dr. med., Nastavnik
Juraj Lukinović, Nastavnik
dr. sc. Mateja Janković Makek, Nastavnik
Katarina Starčević, Nastavnik
Helena Šarac, Nastavnik
Vladimir Miletić, Nastavnik
doc. dr. sc. Vedran Cesarec, Nastavnik
Nikola Blažević, Nastavnik
Nediljko Šućur, pred., Nastavnik
Goran Pavlek, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Hrvoje Iveković, Nastavnik
Andreja Bujan Kovač, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Zinaida Perić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Tomislav Luetić, Nastavnik
dr. sc. Ivan Adamec, Nastavnik
doc. dr. sc. Željko Jelinčić, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)