History Taking and Physical Examination

Course

History Taking and Physical Examination

ECTS

6.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P29/S25/PKL81

Course performers

prof. dr. sc. Željko Krznarić, Voditelj predmeta
Goran Pavlek, dr. med., Nastavnik
Vladimir Miletić, Nastavnik
Vedran Cesarec, dr. med., Nastavnik
Nikola Blažević, Nastavnik
Nediljko Šućur, pred., Nastavnik
Helena Šarac, dr. med., Nastavnik
Katarina Starčević, Nastavnik
dr. sc. Mateja Janković Makek, Nastavnik
Juraj Lukinović, dr. med., Nastavnik
Marcel Marjanović Kavanagh, dr. med., Nastavnik
Lana Kovač Bilić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Sanja Propadalo-Hajnšek, Nastavnik
Tanja Badovinac Črnjević, Nastavnik
dr. sc. Ivan Bilić, Nastavnik
Magdalena Krbot Skorić, Nastavnik
Tereza Gabelić, Nastavnik
dr. sc. Barbara Barun, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivana Zadro, Nastavnik
doc. dr. sc. Nataša Klepac, Nastavnik
doc. dr. sc. Marina Boban, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Srđana Telarović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Damir Petravić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Darija Mahović Lakušić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Branko Malojčić, Nastavnik
doc. dr. sc. Mario Habek, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ervina Bilić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marija Žagar, Nastavnik
prof. dr. sc. Maja Relja, Nastavnik
Irena Šnajdar, dr. med., Nastavnik
Tomislav Žigman, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, Nastavnik
dr. sc. Petar Matošević, Nastavnik
Suzana Sršen-Medančić, Nastavnik
dr. sc. Igor Petrović, Nastavnik
Damir Halužan, dr. med., Nastavnik
Tihomir Kekez, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Tonisav Antoljak, Nastavnik
Stanko Ćavar, Nastavnik
Ognjan Deban, Nastavnik
Mladen Duduković, Nastavnik
Anto Dujmović, dr. med., Nastavnik
Emil Kinda, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Anko Antabak, Nastavnik
dr. sc. Marko Bogović, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Meštrović, Nastavnik
doc. dr. sc. Hrvoje Silovski, Nastavnik
doc. dr. sc. Krešimir Bulić, Nastavnik
dr. sc. Mislav Puljević, Nastavnik
dr. sc. Jure Samardžić, Nastavnik
prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivan Dobrić, Nastavnik
prof. dr. sc. Jasenka Markeljević, Nastavnik
dr. sc. Karlo Golubić, Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Šeparović Hanževački, Nastavnik
doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender, Nastavnik
doc. dr. sc. Nikolina Bašić-Jukić, Nastavnik
dr. sc. Miroslav Tišljar, Nastavnik
dr. sc. Ana Gudelj Gračanin, Nastavnik
Mario Udovičić, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Marko Brinar, Nastavnik
doc. dr. sc. Miroslav Mayer, Nastavnik
Marija Bakula, dr. med., Nastavnik
Melanie- Ivana Čulo, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Nadira Duraković, Nastavnik
doc. dr. sc. Tina Dušek, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivan Pećin, Nastavnik
dr. sc. Josip Batinić, Nastavnik
dr. sc. Luka Bielen, Nastavnik
doc. dr. sc. Ana Boban, Nastavnik
doc. dr. sc. Iveta Šimić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Darko Kaštelan, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Robert Likić, Nastavnik
Hrvoje Kisić, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Ivan Gornik, Nastavnik
Sanda Smuđ Orehovec, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Igor Francetić, Nastavnik
prof. dr. sc. Vladimir Gašparović, Nastavnik
Petra Nimac Kozina, Nastavnik
prof. dr. sc. Petar Kes, Nastavnik
Anamarija Veselić, pred., Nastavnik
Andreja Starčević, Nastavnik
Dražen Belina, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Boris Vucelić, Nastavnik
doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Kuliš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić-Renar, Nastavnik
dr. sc. Mario Sičaja, Nastavnik
prof. dr. sc. Nada Čikeš, Nastavnik
prof. dr. sc. Igor Aurer, Nastavnik
Josip Ljevak, Nastavnik
doc. dr. sc. Goran Augustin, Nastavnik
prof. dr. sc. Dinko Stančić-Rokotov, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Davor Mijatović, Nastavnik
Branimir Ivan Šepec, Nastavnik
Domina Kekez, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Maja Čikeš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ljiljana Banfić, Nastavnik
Katarina Blažina, Nastavnik
prof. dr. sc. Nadan Rustemović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki, Nastavnik
doc. dr. sc. Mirjana Kalauz, Nastavnik
doc. dr. sc. Silvija Čuković-Čavka, Nastavnik
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, Nastavnik
mr. sc. Gorazd Poje, Nastavnik
Marija Crnčević Urek, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Joško Bulum, Nastavnik
prof. dr. sc. Bojan Jelaković, Nastavnik
doc. dr. sc. Živka Dika, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Maja Strozzi, Nastavnik
prof. dr. sc. Stjepko Pleština, Nastavnik
prof. dr. sc. Martina Lovrić-Benčić, Nastavnik
doc. dr. sc. Boško Skorić, Nastavnik
prof. dr. sc. Anton Šmalcelj, Nastavnik
prof. dr. sc. Drago Prgomet, Nastavnik
doc. dr. sc. Zlatko Giljević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Sanja Popović-Grle, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marko Jakopović, Nastavnik
dr. sc. Zdravko Mitrović, Nastavnik
prof. dr. sc. Radovan Vrhovac, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek, Nastavnik
prof. dr. sc. Željko Kaštelan, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Radovan Radonić, Nastavnik
doc. dr. sc. Krsto Dawidowsky, Nastavnik
akademik Davor Miličić, Nastavnik
prof. dr. sc. Željko Reiner, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)

Course plan