Fundamentals of Medical Skills 4

Course

Fundamentals of Medical Skills 4

ECTS

1.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P4/S6/KL20

Course performers

prof. dr. sc. Vesna Degoricija, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, Suvoditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević, Suvoditelj predmeta
Ana Bogdanić, Nastavnik
doc. dr. sc. Matias Trbušić, Nastavnik
dr. sc. Marina Grubić, Nastavnik
Božidar Nikša Tarabić, Nastavnik
dr. sc. Lovorka Brajković, Nastavnik
Raphael Bene, Nastavnik
Marin Pavlov, dr. med., Nastavnik
Vedran Tomašić, dr. med., Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)

Course plan