Fundamentals of Medical Skills 3

Course

Fundamentals of Medical Skills 3

ECTS

1.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P4/S6/KL20

Course performers

izv. prof. dr. sc. Vesna Degoricija, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević, Suvoditelj predmeta
doc. dr. sc. Marijana Braš, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Lovorka Brajković, Nastavnik
Raphael Bene, Nastavnik
Božidar Nikša Tarabić, Nastavnik
Ivan Lerotić, dr. med., Nastavnik
Vedran Tomašić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Neven Baršić, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)