Fundamentals of Medical Skills 2

Course

Fundamentals of Medical Skills 2

ECTS

1.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P4/S6/KL20

Course performers

izv. prof. dr. sc. Vesna Degoricija, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Vesna Degoricija, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević, Suvoditelj predmeta
doc. dr. sc. Marijana Braš, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Lovorka Brajković, Nastavnik
Raphael Bene, Nastavnik
Sanja Stojsavljević, Nastavnik
dr. sc. Marija Gomerčić Palčić, Nastavnik
Ines Potočnjak, dr. med., Nastavnik
Božidar Nikša Tarabić, Nastavnik
doc. dr. sc. Matias Trbušić, Nastavnik
doc. dr. sc. Marijana Braš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević, Nastavnik
Raphael Bene, Nastavnik
Božidar Nikša Tarabić, Nastavnik
dr. sc. Lovorka Brajković, Nastavnik
Ines Potočnjak, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Velimir Altabas, Nastavnik
doc. dr. sc. Matias Trbušić, Nastavnik
dr. sc. Lovorka Brajković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević, Nastavnik
Raphael Bene, Nastavnik
Božidar Nikša Tarabić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, Nastavnik
Iva Košuta, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Marina Grubić, Nastavnik
Ana Bogdanić, Nastavnik
Iva Klobučar, dr. med., Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)
Medicina (na engleskom jeziku)