Fundamentals of Medical Skills 2

Course

Fundamentals of Medical Skills 2

ECTS

1.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P4/S6/KL20

Course performers

prof. dr. sc. Vesna Degoricija, Voditelj predmeta
dr. sc. Velimir Altabas, Nastavnik
dr. sc. Lovorka Brajković, Nastavnik
doc. dr. sc. Matias Trbušić, Nastavnik
Ines Potočnjak, dr. med., Nastavnik
Božidar Nikša Tarabić, Nastavnik
Raphael Bene, Nastavnik
Iva Košuta, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević, Nastavnik
Iva Klobučar, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Marina Grubić, Nastavnik
Ana Bogdanić, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)

Course plan