Fundamentals of Medical Skills 1

Course

Fundamentals of Medical Skills 1

ECTS

1.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P5/S3/KL22

Course performers

izv. prof. dr. sc. Vesna Degoricija, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević, Suvoditelj predmeta
doc. dr. sc. Marijana Braš, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Lovorka Brajković, Nastavnik
Raphael Bene, Nastavnik
doc. dr. sc. Matias Trbušić, Nastavnik
dr. sc. Neven Baršić, Nastavnik
Sanja Stojsavljević, Nastavnik
dr. sc. Marija Gomerčić Palčić, Nastavnik
Ines Potočnjak, dr. med., Nastavnik
Božidar Nikša Tarabić, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)