Fundamentals of Medical Skills 1

Course

Fundamentals of Medical Skills 1

ECTS

1.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P5/S3/KL22

Course performers

prof. dr. sc. Vesna Degoricija, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević, Suvoditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, Suvoditelj predmeta
dr. sc. Lovorka Brajković, Nastavnik
Raphael Bene, Nastavnik
doc. dr. sc. Neven Baršić, Nastavnik
Ines Potočnjak, dr. med., Nastavnik
Božidar Nikša Tarabić, Nastavnik
dr. sc. Velimir Altabas, Nastavnik
dr. sc. Marina Grubić, Nastavnik
Ana Bogdanić, Nastavnik
Iva Klobučar, dr. med., Nastavnik
Marija Bakula, dr. med., Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)