Anatomy and Clinical Anatomy

Course

Anatomy and Clinical Anatomy

ECTS

25.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P50/S100/PK100

Course performers

izv. prof. dr. sc. Vedran Katavić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, Nastavnik
prof. dr. sc. Goran Šimić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Lovorka Grgurević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nataša Kovačić, Nastavnik
Ana Hladnik, dr. med., Nastavnik
Ivana Bičanić, dr. med., Nastavnik
Ivo Dumić - Čule, dr. med., Nastavnik
Marina Raguž, dr. med., Nastavnik
Dora Sedmak, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Sanja Darmopil, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)