Anatomy and Clinical Anatomy

Course

Anatomy and Clinical Anatomy

ECTS

25.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P50/S100/PK100

Course performers

izv. prof. dr. sc. Vedran Katavić, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Vedran Katavić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, Nastavnik
prof. dr. sc. Goran Šimić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Lovorka Grgurević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nataša Kovačić, Nastavnik
Ana Hladnik, dr. med., Nastavnik
Ivana Bičanić, dr. med., Nastavnik
Ivo Dumić - Čule, dr. med., Nastavnik
Marina Raguž, dr. med., Nastavnik
Dora Sedmak, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Sanja Darmopil, Nastavnik
Nina Lukač, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Ivana Bičanić, Nastavnik
Antonela Blažeković, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Sanja Darmopil, Nastavnik
Dora Sedmak, dr. med., Nastavnik
Marina Raguž, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Ana Hladnik, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nataša Kovačić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Lovorka Grgurević, Nastavnik
prof. dr. sc. Goran Šimić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki, Nastavnik
prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)
Medicina (na engleskom jeziku)