ENT

Course

ENT

ECTS

5.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P36/S24/KL30

Course performers

prof. dr. sc. Drago Prgomet, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Tomislav Baudoin, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Vladimir Bedeković, Nastavnik
dr. sc. Davor Džepina, Nastavnik
doc. dr. sc. Marko Velimir Grgić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Mirko Ivkić, Nastavnik
prof. dr. sc. Livije Kalogjera, Nastavnik
dr. sc. Mihael Ries, Nastavnik
dr. sc. Boris Šimunjak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Mislav Gjurić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Srećko Branica, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Jadranka Handžić, Nastavnik
doc. dr. sc. Mario Bilić, Nastavnik
doc. dr. sc. Krsto Dawidowsky, Nastavnik
dr. sc. Ratko Prstačić, Nastavnik
mr. sc. Gorazd Poje, Nastavnik
Lana Kovač Bilić, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Martin Jurlina, Nastavnik
Anamarija Veselić, pred., Nastavnik
Juraj Lukinović, dr. med., Nastavnik
Iva Topić Grahovac, dr. med., Nastavnik
Boris Bumber, Nastavnik
Marcel Marjanović Kavanagh, Nastavnik
Darko Solter, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Robert Trotić, Nastavnik
Ankur Patel, Nastavnik
Danko Cerenko, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)