Infectious Diseases and Tropical Medicine

Course

Infectious Diseases and Tropical Medicine

ECTS

7.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P16/S50/KL54

Course performers

prof. dr. sc. Adriana Vince, Voditelj predmeta
Andrew Ullman, Nastavnik
Nicola Petrosillo, Nastavnik
Mario Poljak, Nastavnik
Juraj Krznarić, dr. med., Nastavnik
Silvija Šoprek, dr. med., Nastavnik
Jelena Budimir Mihalić, Nastavnik
Iva Butić, pred., Nastavnik
Viktor Kotarski, Nastavnik
prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, Nastavnik
Irina Pristaš, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Oktavija Đaković Rode, Nastavnik
doc. dr. sc. Suzana Bukovski, Nastavnik
doc. dr. sc. Nataša Beader, Nastavnik
dr. sc. Vladimir Krajinović, Nastavnik
prof. dr. sc. Branka Bedenić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivana Mareković, Nastavnik
doc. dr. sc. Zrinka Bošnjak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ana Budimir, Nastavnik
doc. dr. sc. Dalibor Vukelić, Nastavnik
dr. sc. Snježana Židovec-Lepej, Nastavnik
mr. sc. Branko Miše, Nastavnik
doc. dr. sc. Mirjana Balen Topić, Nastavnik
doc. dr. sc. Marija Santini, Nastavnik
doc. dr. sc. Marko Kutleša, Nastavnik
doc. dr. sc. Rok Čivljak, Nastavnik
Davorka Dušek, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Neven Papić, Nastavnik
Šime Zekan, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Goran Tešović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Davorka Lukas, Nastavnik
prof. dr. sc. Alemka Markotić, Nastavnik
prof. dr. sc. Josip Begovac, Nastavnik
prof. dr. sc. Bruno Baršić, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)

Course plan