Managment in Hospital Setting

Course

Managment in Hospital Setting

ECTS

1.0

Status

Optional course

Execution of classes

P5/S10/PK10

Course performers

doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Selma Šogorić, Nastavnik
doc. dr. sc. Mirjana Kalauz, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac, Nastavnik
Natko Beck, Nastavnik
mr. sc. Renata Marđetko, Nastavnik
Maja Lang Morović, Nastavnik
Maja Vajagić, dr. med., Nastavnik
Nika Pavić, Nastavnik
Adis Keranović, dr. med., Nastavnik
mr. sc. Senad Handanagić, Nastavnik
Damir Ivanković, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)
Medicina (na engleskom jeziku)