Managment in Hospital Setting

Course

Managment in Hospital Setting

ECTS

1.0

Status

Optional course

Execution of classes

P5/S10/PK10

Course performers

doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Nastavnik
Đana Vanjak Bielen, Nastavnik
Damir Ivanković, pred., Nastavnik
mr. sc. Senad Handanagić, Nastavnik
Adis Keranović, dr. med., Nastavnik
Nika Pavić, pred., Nastavnik
Maja Vajagić, dr. med., Nastavnik
Maja Lang Morović, Nastavnik
Renata Marđetko, pred., Nastavnik
Natko Beck, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac, Nastavnik
doc. dr. sc. Mirjana Kalauz, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Selma Šogorić, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)

Course plan