Maxillofacial Surgery with Basic Principles of Stomatology

Course

Maxillofacial Surgery with Basic Principles of Stomatology

ECTS

2.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P7/S10/KL18

Course performers

doc. dr. sc. Željko Orihovac, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Naranđa Aljinović Ratković, Suvoditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Ivica Lukšić, Nastavnik
doc. dr. sc. Emil Dediol, Nastavnik
Igor Čvrljević, dr. med., Nastavnik
Koraljka Hat, dr. med., Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)

Course plan