Maxillofacial Surgery with Basic Principles of Stomatology

Course

Maxillofacial Surgery with Basic Principles of Stomatology

ECTS

2.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P7/S10/KL18

Course performers

izv. prof. dr. sc. Naranđa Aljinović Ratković, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Željko Orihovac, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Naranđa Aljinović Ratković, Suvoditelj predmeta
doc. dr. sc. Ivica Lukšić, Nastavnik
dr. sc. Emil Dediol, Nastavnik
Igor Čvrljević, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Željko Orihovac, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivica Lukšić, Nastavnik
dr. sc. Emil Dediol, Nastavnik
prof. dr. sc. Mihajlo Virag, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)