Environmental and Occupational Health

Course

Environmental and Occupational Health

ECTS

5.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P12/S45/KL18

Course performers

prof. dr. sc. Ksenija Vitale, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Iskra Alexandra Nola, Nastavnik
doc. dr. sc. Milan Milošević, Nastavnik
dr. sc. Hana Brborović, Nastavnik
Roko Žaja, dr. med., Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)

Course plan