Organization and Management of the Health Care

Course

Organization and Management of the Health Care

ECTS

4.0

Status

Mandatory course

Execution of classes

P22/S28/PK22

Course performers

izv. prof. dr. sc. Selma Šogorić, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, Suvoditelj predmeta
Dorja Vočanec, dr. med., Nastavnik
Maja Vajagić, dr. med., Nastavnik
Renata Marđetko, pred., Nastavnik
Katarina Sekelj-Kauzlarić, pred., Nastavnik
Dubravka Pezelj Duliba, pred., Nastavnik
Sanja Predavec, Nastavnik
Ružica Čuljak, ???, Nastavnik
Adriana Andrić, pred., Nastavnik
dr. sc. Trpimir Goluža, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić*, Nastavnik
dr. sc. Milan Stanojević, Nastavnik
dr. sc. Viola Macolić-Šarinić, Nastavnik
Katarina Bošnjak-Nađ, pred., Nastavnik
dr. sc. Tomislav Benjak, Nastavnik
dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, Nastavnik
dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
doc. dr. sc. Vera Musil, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, Nastavnik
doc. dr. sc. Ognjen Brborović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Nastavnik
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac, Nastavnik
prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)

Course plan