Basics of Pediatric Allergy

Course

Basics of Pediatric Allergy

ECTS

1.0

Status

Optional course

Execution of classes

P8/S7/KL10

Course performers

izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Damir Erceg, Nastavnik
dr. sc. Željka Vlašić Lončarić, Nastavnik
dr. sc. Denis Polančec, Nastavnik
dr. sc. Srđan Ante Anzić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Davor Plavec, Nastavnik

Studies on which it's performed

Medicina (na engleskom jeziku)

Course plan